Moped – Klasse AM

Å kjøre moped er både gøy og praktisk. Man kommer seg lengre av sted og fortere av gårde enn med sykkel og man får større frihet enn med buss, bane eller tog. For mange unge er mopeden den første innføring i håndtering av et motordrevet kjøretøy. Lærekurven er bratt når man skal starte sin ferd i den trafikale verden.

Vår oppgave er å gi elevene de nødvendige kunnskaper for å ferdes trygt i trafikken. Det stilles krav til gode teoretiske kunnskaper, så vel som praktiske ferdigheter. Gjennom moped opplæringent hos Svein Svendsen Trafikkskole, får elevene et godt grunnlag i trygge omgivelser og personlig oppfølging.

Nye regler f.o.m 1/1-2017

Dette må du gjennomføre for å få mopedførerkort kl AM 146

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs: (Her) Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innbærer å være fører.

Trinn 2: Obligatorisk grunnkurs klasse AM 146 som består av 3 undervisningstimer teori. ( ikke samme som trafikalt grunnkurs på trinn 1)
Lære å  mestre mopeden rent kjøreteknisk, og mot slutten av trinn 2 skal du gjennomføre en trinnvurdering.

Trinn 3: På dette trinnet skal du lære å kjøre tilnærmet selvstendig i variert trafikk. Mot slutten av dette trinne skal du gjennomføre 4 timer sikkerhetskurs i trafikk ( praktisk og teoretisk) samt en trinnvurdering.

Trinn 4: Obligatorisk sikkerhetskurs på vei som er på 4 timer. Du skal i tillegg ha tilstrekkelig undervisning for å nå hovedmålet.

Du kan lese mere om dette på www.vegvesen.no