• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Klasse BE

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs:

Trinn 1 anses som dekket da kandidaten allerede innehar førerrett for førerkort klasse B.

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:

I trinn 2 skal eleven lære å mestre vogntoget rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyene.
Trinn 2 avsluttes med en obl. veiledningstime

Trinn 3 Trafikal del:

På trinn 3 er det lagt inn kjøring i variert trafikk. Ved avslutning av trinn 3 skal eleven være på nivået for selvstendig kjøring.
Trinn 3 avsluttes med en veiledningstime.

Trinn 4 Avsluttende opplæring:

Opplæringen i trinn 4 er hovedsaklig rettet mot elevens samhandling med andre trafikanter, risikoforståelse og selvinnsikt.
Trinn 4 avsluttes med et lastsikkringskurs på 2 timer (a 45min). Førerett i klasse C1 gir fritak fra dette kurset.

MER INFORMASJON FINNER DU PÅ WWW.VEGVESEN.NO

PRISER
 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS