• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Moped

Å kjøre moped er både gøy og praktisk. Man kommer seg lengre av sted og fortere av gårde enn med sykkel og man får større frihet enn med buss, bane eller tog. For mange unge er mopeden den første innføring i håndtering av et motordrevet kjøretøy. Lærekurven er bratt når man skal starte sin ferd i den trafikale verden.    

Vår oppgave er å gi elevene de nødvendige kunnskaper for å ferdes trygt i trafikken. Det stilles krav til gode teoretiske kunnskaper, så vel som praktiske ferdigheter. Gjennom mopedopplæringen ved Svein Svendsen Trafikkskole, får elevene et trafikalt grunnkurs som gir et godt teoretisk grunnlag og minst 14 timers øvingskjøring med moped.

Dette må du gjennomføre for å få mopedførerkort:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs: (Her) De teoretiske kunnskapene læres i klasserom med opplæring i grunnleggende trafikkregler.

Trinn 2:
4 timer grunnleggende kjøring i kjøregård (Her): Eleven lærer seg å beherske mopeden med kyndig veileding av lærer, i trygge omgivelse.

Trinn 3: 6 timer grunnleggende kjøring i trafikk: Eleven lærer seg å omsette både de teoretiske og praktiske ferdighetene i trafikken.

Trinn 4: 4 timer avsluttende opplæring: 1 times øving i å legge opp en trygg kjørerute i trafikken. 3 timer praktisk kjøring på vei, med lærer samtale etter den praktiske kjøringen.

 
Dette må du gjennomføre for å få førerkort på lett motorsykkel:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs: (Her) De teoretiske kunnskapene læres i klasserom med opplæring i grunnleggende trafikkregler.

Trinn 2: 3 timer teori: Dette må gjennomføres, før du kan starte den grunnleggende kjøretreningen i kjøregård (Her). Hvor mange timer du trenger på trinn 2 avhenger av din 2 avhenger av din Kjøreerfaring.

Trinn 3: Trafikal trening: Eleven lærer seg å omsette både de teoretiske og praktiske ferdighetene i trafikken. Din kjøreerfaring avgjør hvor mange timer du trenger.

Trinn 4: 4 timer avsluttende opplæring: 1 times øving i å legge opp en trygg kjørerute i trafikken.3 timer praktisk kjøring på vei, med lærer samtale etter den praktiske kjøringen.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS